ข่าวสาร สมาคมโคไทยแบรงกัสimage

โคแบรงกัส เป็นโคพันธุ์ผสมที่พัฒนาขึ้นมาโดยใช้ลักษณะที่ดีเยี่ยมของโคสองพันธุ์คือ บราห์มันและแองกัส โคพันธุ์แบรงกัส จะมีพันธุกรรมคงที่เป็น 3/8 บราห์มัน และ 5/8 แองกัส(37.5% บราห์มัน และ 62.5% แองกัส)

Read More