ทีมงาน สมาคมโคไทยแบรงกัส

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ


author

นายสัญญา สุภาพพรชัย

นายกสมาคมโคไทยแบรงก้ส

Worsa dona namet, cons uectetur dipiscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda mir.

author

นายสุพจน์ ศรีนิเวศน์

ที่ปรึกษาอาวุโส กิตติมศักดิ์

Worsa dona namet, cons uectetur dipiscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda mir.

author

พลตรี วราวุธ สินวัต

อุปนายกสมาคม ฝ่ายบริหาร

Mida sit una namet, cons uectetur adipiscing adon elit. Aliquam vitae barasa droma.

author

พันเอกวินัย พิมาย

MARKETING

Dolor sit don namet, cons uectetur beriscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda.

author

ดร. สรรเพชญ โสภณ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

Worsa dona namet, cons uectetur dipiscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda mir.

author

นส.พ.สมชัย วิเศษมงคลชัย

กรรมการฝ่ายวิชาการ

Dolor sit don namet, cons uectetur beriscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda.

author

นายเนติยะ ยอดเณร

สมาชิกสัมพันธ์

Dolor sit don namet, cons uectetur beriscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda.

author

นายสมเดช เสนาะคำ

นายทะเบียน

Dolor sit don namet, cons uectetur beriscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda.

author

น.ส. รินจง เฉลิมสิริวรสาร

กรรมการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Worsa dona namet, cons uectetur dipiscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda mir.

รายชื่อสมาชิก


ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร
1 author นายสัญญา สุภาพพรชัย นายกสมาคมโคไทยแบรงก้ส testtest@gmail.com 2222222222
2 author นายสุพจน์ ศรีนิเวศน์ ที่ปรึกษาอาวุโส กิตติมศักดิ์ test2@brangus.com 1111111111
3 author พลตรี วราวุธ สินวัต อุปนายกสมาคม ฝ่ายบริหาร test1@brangus.com 0000000000
4 author พันเอกวินัย พิมาย MARKETING test3@brangus.com 2222222222
5 author ดร. สรรเพชญ โสภณ กรรมการฝ่ายวิชาการ test2@brangus.com 1111111111
6 author นส.พ.สมชัย วิเศษมงคลชัย กรรมการฝ่ายวิชาการ test3@brangus.com 2222222222
7 author นายเนติยะ ยอดเณร สมาชิกสัมพันธ์ test3@brangus.com 2222222222
8 author นายสมเดช เสนาะคำ นายทะเบียน test3@brangus.com 2222222222
9 author น.ส. รินจง เฉลิมสิริวรสาร กรรมการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ test2@brangus.com 1111111111